Izborni programi/posebni programi/aktivnosti

PODRUČJA ODGOJNO – OBRAZOVNOG RADA U UČENIČKOM DOMUIZBORNI PROGRAMINOSITELJI

SPORT

Čuvanje i unapređivanje zdravlja

Socio-emocionalno područje

NogometNikola Horvatić, prof.
Košarka
Stolni tenisKristina Harambašić, mag.polit.
BadmintonMonika Kelava, mag.cin.
ŠahMartin Stanić mag.soc. i mag.kroat.
FitnesMonika Kelava, mag.cin
PlesEva Bijelčić Salopek. prof. hist.

KULTURNO – UMJETNIČKA PODRUČJA

Kreativnost i posebne potrebe
Socio-emocionalno područje

Čuvanje i unapređivanje zdravlja i zaštita okoliša

Dramska radionicaKristina Harambašić,mag.polit.
Glazbena radionicaMarica Mandir. mag.soc.
ZborMartin Stanić, mag.soc.i mag.kroat. Jelena Mamić, prof. pedagogije
Ekološka radionicaEva Bijelčić Salopek. prof.povijesti
Kreativna radionicaIva Grgić mag.paed.soc.
Keramičarska radionicaMarija Ćališ, mag.phil, logoterapeut
WEB-radionicaNikolina Marjanović. prof.povijesti i povijesti umjetnosti
Građanski odgoj s humanitarnim radomMarica Mandir, mag.soc.
Foto/film/video radionicaMarija Ćališ, mag.phil, logoterapeut
Klub prijatelja knjige – knjižnica

mr.sc.Renata Hruškar

 POSEBNI PROGRAMINOSITELJI
Kognitivno područje
Socio-emocionalno područje
KULTURA KOMUNICIRANJA 1 OPHOĐENJA – upoznavanje s pravilima lijepog ponašanja; usvajanje pojmova o verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji; uvježbavanje prezentadjskih vještinamr.sc. Renata Hruškar
Socio-emocionalno područjePREVENCIJA NASILJA MEĐU UČENICIMA-nenasilno rješavanje konflikata, tolerancija, asertlvna komunikacija

Marija Ćališ, mag.phil, logoterapeut

Eva Salopek Bijelčić prof. povijesti koordinator – Jelena Mamić, prof.pedagogije i Iva Grgić mag.paed.soc.

vanjski suradnici

Socio-emocionalno područje

Čuvanje i unapređivanje zdravlja

PREVENCIJA KONZUMIRANJA SREDSTAVA OVISNOSTI – Informiranje o zdravstvenim posljedicama bilo kojeg rizičnog ponašanja; promocija zdravog načina života i afirmacija na poželjan način

Eva Salopek Bijelčić, prof.hist.

 koordinator – Jelena Mamić, prof.pedagogije

Iva Grgić, mag. paed. soc. vanjski suradnici

Kreativnost i posebne potrebe
Socio-emocionalno područje
Kognitivno područje

PRAĆENJE KULTURNIH DOGAĐANJA

– poticanje radoznalosti i aktivnog odnosa prema društvenim događajima; upoznavanje s kulturnom ponudom grada; razvijanje estetskih vrijednosti

Marica Mandir, mag.soc., vanjski suradnici
Kreativnost i posebne potrebeFOLKLOR/TAMBURAŠKA SEKCIJA – upoznavanje i čuvanje kulturne tradicije i baštine;Ivana Vukšič, prof. vanjska suradnica
Kreativnost i posebne potrebePROMOCIJA I PRAĆENJE DOMSKIH DOGAĐANJA- Informiranje o domsklm aktualnostima; prijenos Informacija do korisnika i učenika

Nikolina Marjanović, prof.povijesti i povijesti umjetnosti

Marija Ćališ, mag.phil., logoterapeut

Čuvanje i unapređivanje zdravljaTERETANA – promicanje zdravog stila življenja 1 bavljenje tjelesnom aktivnošću

Nikola Horvatić, prof.polit. Monika Kelava, mag.cin.

i svi odgajatelji

Kreativnost i posebne potrebe
Socio-emocionalno područje
Kognitivno područje
TEHNIČKA PODRŠKA- usvajanje praktičnih znanja korištenja tehničkih i rasvjetnih pomagala prilikom organizacije aktivnosti i događanja u domu

Marija Ćališ. mag.phil.,logoterapeut

Martin Stanić, mag,soc i mag.kroat.

 AKTIVNOSTINOSITELJI
 Obilježavanje značajnih datuma, blagdana i praznika; priredbe; prigodno uređenje doma; maturalna večera;Svi odgajatelji , stručni suradnici, Ravnatelj