Izborni programi/posebni programi/aktivnosti

PODRUČJA ODGOJNO – OBRAZOVNOG RADA U UČENIČKOM DOMUIZBORNI PROGRAMINOSITELJI
SPORT
Čuvanje i unapređivanje zdravlja
Socio-emocionalno područje
NogometKatarina Lozančić, prof.
Košarka
OdbojkaMonika Kelava, mag.cin.
Stolni tenisTamara Kunodi, mag.philol.croat.
BadmintonMonika Kelava, mag.cin.
ŠahMartin Stanić mag.soc. i mag.kroat.
FitnesMonika Kelava, mag.cin
PlesEva Bijelčić Salopek. prof. hist.
KULTURNO – UMJETNIČKA PODRUČJA
Kreativnost i posebne potrebe
Socio-emocionalno područje

Čuvanje i unapređivanje zdravlja i zaštita okoliša
Dramska radionica

Kristina Bublić,mag.polit.

Tamara Kunodi, mag.philol.croat.

Glazbena radionica i zborMarica Mandir. mag.soc.
Ekološka radionicaEva Bijelčić Salopek. prof.povijesti
Kreativna radionicaIva Grgić mag.paed.soc.
Keramičarska radionicaMarija Ćališ, mag.phil., logoterapeut
WEB-radionicaMartin Stanić, mag.soc. i mag.kroat.
Građanski odgoj s humanitarnim radomMarica Mandir, mag.soc.
Foto/film/video radionicaMarija Ćališ, mag.phil., logoterapeut
Klub prijatelja knjige – knjižnicamr.sc.Renata Hruškar
POSEBNI PROGRAMINOSITELJI
Kognitivno područje
Socio-emocionalno područje
KULTURA KOMUNICIRANJA I OPHOĐENJA – upoznavanje s pravilima lijepog ponašanja; usvajanje pojmova o verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji; uvježbavanje prezentacijskih vještinamr.sc. Renata Hruškar
Socio-emocionalno područjePREVENCIJA NASILJA MEĐU UČENICIMA-nenasilno rješavanje konflikata, tolerancija, asertlvna komunikacijaMarija Ćališ, mag.phil, logoterapeut
Eva Salopek Bijelčić prof. povijesti koordinator – Jelena Mamić, prof.pedagogije i Iva Grgić mag.paed.soc.,
vanjski suradnici
Socio-emocionalno područje
Čuvanje i unapređivanje zdravlja
PREVENCIJA KONZUMIRANJA SREDSTAVA OVISNOSTI – Informiranje o zdravstvenim posljedicama bilo kojeg rizičnog ponašanja; promocija zdravog načina života i afirmacija na poželjan načinEva Salopek Bijelčić, prof.hist.
koordinator – Jelena Mamić, prof.pedagogije
Iva Grgić, mag. paed. soc. vanjski suradnici
Kreativnost i posebne potrebe
Socio-emocionalno područje
Kognitivno područje
PRAĆENJE KULTURNIH DOGAĐANJA
– poticanje radoznalosti i aktivnog odnosa prema društvenim događajima; upoznavanje s kulturnom ponudom grada; razvijanje estetskih vrijednosti
Marica Mandir, mag.soc., vanjski suradnici
Kreativnost i posebne potrebeFOLKLOR/TAMBURAŠKA SEKCIJA – upoznavanje i čuvanje kulturne tradicije i baštine; Katarina Lozančić, prof. i vanjski suradnik
Kreativnost i posebne potrebePROMOCIJA I PRAĆENJE DOMSKIH DOGAĐANJA- Informiranje o domsklm aktualnostima; prijenos Informacija do korisnika i učenikaNikolina Marjanović, prof.povijesti i povijesti umjetnosti
Marija Ćališ, mag.phil., logoterapeut
Čuvanje i unapređivanje zdravljaTERETANA – promicanje zdravog stila življenja i bavljenje tjelesnom aktivnošćuMonika Kelava, mag.cin.
i svi odgajatelji
Kreativnost i posebne potrebe
Socio-emocionalno područje
Kognitivno područje
TEHNIČKA PODRŠKA- usvajanje praktičnih znanja korištenja tehničkih i rasvjetnih pomagala prilikom organizacije aktivnosti i događanja u domuMarija Ćališ. mag.phil.,logoterapeut
Martin Stanić, mag,soc i mag.kroat.
 AKTIVNOSTINOSITELJI
 Obilježavanje značajnih datuma, blagdana i praznika; priredbe; prigodno uređenje doma; maturalna večera;Svi odgajatelji , stručni suradnici, Ravnateljica