Jesenski upisni rok za učenike prvih razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023.

Učenici prvih razreda srednje škole prijavljivat će se za prijam i upisivati u učeničke domove u školskoj godini 2022./2023. u ljetnome i jesenskome upisnom roku.

Nakon ljetnog upisnog roka ostalo je 16 muških i 1 žensko nepopunjeno mjesto.

 • Početak prijava učenika/kandidata u sustav i prijava odabranih učeničkih domova 28. 8. 2022.

 • Rok za dostavu dokumentacije učenika (dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis u učenički dom) 30. 8. 2022.

 • Unos prigovora na osobne podatke, ocjene i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis u učenički dom 30. 8. 2022.

 • Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete 30. 8. 2022.

 • Završetak prijava

  Početak ispisa prijavnica 31. 8. 2022.

 • Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici dostavljaju razrednicima ili ih skenirane učitaju u sustav; kandidati iz drugih obrazovnih sustava skenirane prijavnice učitaju u sustav)

  Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice 1. 9. 2022.

 • Objava konačnih ljestvica poretka 2. 9. 2022.

 • Upis u učenički dom

  Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u učenički dom osobno ili elektroničkim putem (potvrda  obiteljskog liječnika o nepostojanju kontraindikacija za smještaj u učenički dom). Dostava potpisanog obrasca o upisu u učenički dom (upisnice) učeničkom domu u koji se učenik upisao 2. i 5. 9. 2022.

 • Objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskoga upisnog roka 6. 9. 2022.

Učenici se prijavljuju i upisuju u učenički dom u jesenskom upisnom roku od 28.8.-31.8.2022. u školskoj godini 2022./2023. elektroničkim načinom preko mrežne stranice Informacijskog sustava prijava i upisa u učenički dom (ISPUUD) domovi.e-upisi.hr i to na temelju natječaja za upis koji raspisuju i objavljuju učenički domovi.

Odluku o uvjetima za prijam učenika prvih razreda srednjih škola u učeničke domove u školskoj godini 2022./2023. možete naći ovdje.

Dokaznice za izravan upis, odnosno dodatne bodove (vidi: Odluka o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2022./2023. od 24.6.2022.)

Objava konačne ljestvice poretka učenika je 2.9.2022.

Upis u dom je 2.9.2022. od 8,00 do 20,00 sati.

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u učenički dom osobno ili elektroničkim putem (potvrda obiteljskog liječnika o nepostojanju kontraindikacija za smještaj u učenički dom).

Dostava potpisanog obrasca o upisu u učenički dom (upisnice) učeničkom domu u koji se učenik upisao (domovi sami određuju točne datume za zaprimanje upisnica i dodatne dokumentacije u sklopu predviđenog razdoblja objavljuju ih u natječaju te na svojoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči doma).

Učenici 2., 3., 4. i 5. razreda srednjih škola mogu dostaviti obrasce za upis prijavnice/upisnice na adresu doma ili poslati na email info@domtinujevic.hr