Jesenski upisni rok za učenike prvih razreda srednjih škola u školskoj godini 2023./2024.

Učenici prvih razreda srednje škole prijavljivat će se za prijam i upisivati u učeničke domove u školskoj godini 2023./2024. u ljetnome i jesenskome upisnom roku.

Nakon ljetnog upisnog roka ostalo je 15 muških i 18 ženskih nepopunjenih mjesta.

 • Početak prijava učenika/kandidata u sustav i prijava odabranih učeničkih domova 28.8. – 30.8.2023. 

 • Rok za dostavu dokumentacije učenika (dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis u učenički dom) 28.8. – 29.8.2023.

 • Unos prigovora na osobne podatke, ocjene i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis u učenički dom 29.8. 2023.

 • Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete 29.8.2023.

 • Završetak prijava

  Početak ispisa prijavnica 30.8.- 31. 8. 2023.

 • Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici dostavljaju razrednicima ili ih skenirane učitaju u sustav; kandidati iz drugih obrazovnih sustava skenirane prijavnice učitaju u sustav).Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice 30.8.-31.8.2023.

 • Objava konačnih ljestvica poretka 31.8.2023.

 • Upis u učenički dom

  Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u učenički dom osobno ili elektroničkim putem:

 • upisnica (obvezno za sve učenike).

 • potvrda  obiteljskog liječnika o nepostojanju kontraindikacija za smještaj u učenički dom (obvezno za sve učenike).

 • potpisani ugovor (obvezno za sve učenike).

 • Objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskoga upisnog roka 1.9.2023.

Učenici se prijavljuju i upisuju u učenički dom u jesenskom upisnom roku od 28.8.-30.8.2023. u školskoj godini 2023./2024. elektroničkim načinom preko mrežne stranice Informacijskog sustava prijava i upisa u učenički dom (ISPUUD) domovi.e-upisi.hr i to na temelju natječaja za upis koji raspisuju i objavljuju učenički domovi.

Odluku o uvjetima za prijam učenika prvih razreda srednjih škola u učeničke domove u školskoj godini 2023./2024. možete naći ovdje.

Dokaznice za izravan upis, odnosno dodatne bodove (vidi: Odluka o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2023./2024.)

Objava konačne ljestvice poretka učenika je 31.8.2023.

Upis u dom je 3.9.2023. od 16,00 do 20,00 sati. Roditeljski sastanak na koji su roditelji obvezni doći je  u 16:00h.

Učenici 2., 3., 4. i 5. razreda srednjih škola koji žele upisati učenički dom, mogu dostaviti obrasce za upis prijavnice/upisnice na adresu doma ili poslati na email: info@domtinujevic.hr