Ljetni upisni rok za učenike prvih razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023.

Učenici prvih razreda srednje škole prijavljivat će se za prijam i upisivati u učeničke domove u školskoj godini 2022./2023. u ljetnome i jesenskome upisnom roku.

Učenici se prijavljuju i upisuju u učenički dom od 4.7. – 14.7.2022. u školskoj godini 2022./2023. elektroničkim načinom preko mrežne stranice Informacijskog sustava prijava i upisa u učenički dom (ISPUUD) domovi.e-upisi.hr i to na temelju natječaja za upis koji raspisuju i objavljuju učenički domovi.

Odluku o uvjetima za prijam učenika prvih razreda srednjih škola u učeničke domove u školskoj godini 2022./2023. možete naći ovdje.

Dokaznice za izravan upis, odnosno dodatne bodove (vidi: Odluka o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2022./2023. od 24.6.2022.)

Objava konačne ljestvice poretka učenika je 16.7.2022.

Upis u dom je 18. – 19. srpnja 2022. od 8,00 do 20,00 sati.

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u učenički dom osobno ili elektroničkim putem (potvrda školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika o nepostojanju kontraindikacija za smještaj u učenički dom).

Dostava potpisanog obrasca o upisu u učenički dom (upisnice) učeničkom domu u koji se učenik upisao (domovi sami određuju točne datume za zaprimanje upisnica i dodatne dokumentacije u sklopu predviđenog razdoblja objavljuju ih u natječaju te na svojoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči doma).

Učenici 2., 3., 4. i 5. razreda srednjih škola mogu dostaviti obrasce za upis prijavnice/upisnice na adresu doma ili poslati na email info@domtinujevic.hr