Dana 19.5.2023. sudjelovali smo na danu otvorenih vrata Kineziološkog fakulteta i Studijskog centra za izobrazbu trenera Sveučilišta u Zagrebu, organiziranog posebno za učenike srednjih škola koji su zainteresirani za upis na Kineziološki fakultet.

Učenici su dobili informacije o svemu što mogu očekivati na razredbenom postupku. Prilikom upisa zahtjeva se kvaliteta rezultata na samom razredbenom postupku, koji se sastoji od demonstracija motoričkih znanja i devet različitih sportova ili grupacija sportova i plivanja, što je neophodno kako bi
se mogla pratiti nastava.

Ovaj fakultet mladima nudi mogućnost da postanu stručnjaci u procesima vježbanja u tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi, kineziterapiji i zdravstveno usmjerenoj tjelesnoj aktivnosti, s aktivnim i rekreativnim sportašima na područjima kondicijske pripreme, fitnesa, sportske rekreacije, raznim sportovima, te u sportskom menadžmentu.