Predstavnici Učeničkog doma Tina Ujevića u Hrvatskom saboru na međunarodnoj konferenciji o inovacijama i digitalnoj tranziciji u zaštiti ljudskih prava

U četvrtak, 29. veljače 2024. godine u Hrvatskom saboru održana je međunarodna konferencija
„Inovacije i digitalna tranzicija u zaštiti ljudskih prava“. Konferencija je bila posvećena inovacijama i digitalnoj tranziciji u zaštiti ljudskih prava, a okupila je
stručnjake, akademike, predstavnike vlasti i organizacija civilnog društva kako bi zajedno istražiliključne aspekte inovacija i digitalne tranzicije u kontekstu zaštite ljudskih prava.Glavni ciljevi konferencije bili su poticanje inovacija u zaštiti ljudskih prava, stvaranje platforme za dijalog i razmjenu iskustava, razumijevanje utjecaja digitalne tranzicije na ljudska prava, predstavljanje primjera dobre prakse, uključivanje osoba s invaliditetom u razvoj inovacija i digitalne
tranzicije te razvoj smjernica i akcijskih planova za zaštitu ljudskih prava. Uz različite stručnjake, na konferenciji su govorili ravnateljica Učeničkog doma Tina Ujevića, Ivana Vukšić i učenik Jan Rastović iz 3. odgojne skupine. Ravnateljica Doma govorila je o ulozi digitalnih inovacija u promicanju ljudskih prava u učeničkim domovima, a učenik Jan Rastović o korištenju digitalnih inovacija i alata za smanjenje međuvršnjačkog cyber nasilja.
Uz njih, na konferenciji su sudjelovali odgajateljica Marija Ćališ kao i učenici: Iva Peretić, Ita Blašković, Matteo Golubić i Fran Štehec Sušac. Konferenciju je organizirala Ermina Lekaj Prljaskaj, saborska zastupnica albanske, bošnjačke, crnogorske, makedonske i slovenske nacionalne manjine ispred Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, a suorganizatori Konferencije su Hrvatska zajednica inovatora, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Vijeće Gradske četvrti Gornja Dubrava i Vijeće Gradske četvrti Sesvete. Upoznajući i prezentirajući primjere dobre prakse još jednom smo potaknuti za nastavak rada nulte stope nasilja koji primjenjujemo u Učeničkom domu Tina Ujevića i jačanje dostojanstva svake ljudske osobe i zaštitu prava svakog pojedinca. Zahvaljujemo organizatorima na pozivu koji su prepoznali naš dom kao primjer dobre prakse među učeničkim domovima.