U domu imamo ukupno 245 mjesta. Trenutno su popunjena 134 muška i 111 ženskih mjesta, dakle ukupni kapacitet.

Od toga imamo:

  • 59 učenika prvih.razreda
  • 77 učenika drugih razreda
  • 64 učenika trećih razreda 
  • 45 učenika četvrtih razreda

Ukupno 245

Rad s učenicima odvija se kroz 11 odgojnih skupina od kojih  je 5 muških, 5 ženskih i jedna muško-ženska odgojna skupina, pod vodstvom 11 odgojitelja.

1. Odgojna Skupina

Odgajatelj

Kristina Harambašić

2. Odgojna Skupina

Odgajatelj

prof. Nikolina Marjanović

3. Odgojna Skupina

Odgajatelj

prof. Nikola Horvatić

4. Odgojna Skupina

Odgajatelj

prof. Martin Stanić

5. Odgojna Skupina

Odgajatelj

prof. Marija Ćališ

6. Odgojna Skupina

Odgajatelj

prof. Marica Mandir

7. Odgojna Skupina

Odgajatelj

prof. Alica Antolčić Groš

8. Odgojna Skupina

Odgajatelj

prof. Monika Kelava

9. Odgojna Skupina

Odgajatelj

prof. Renata Hruškar

10. Odgojna Skupina

Odgajatelj

prof. Iva Grgić

11. Odgojna Skupina

Odgajatelj

prof. Eva Bijelčić Salopek

Stručni suradnici

prof. Jelena Mamić

prof. Ivana Vukšić

Uprava

pravnica

Jelena Buntić

Računovodstvo

voditelj računovostva

Matilda Grgić

Računovodstvo

administrator

Jasminka Kovač

PODRUČJA ODGOJNO – OBRAZOVNOG RADA U UČENIČKOM DOMU

IZBORNI PROGRAMI

NOSITEUI

 

afirmacija na poželjan način

 

Kreativnost i posebne potrebe Socio-emocionalno područje Kognitivno područje

PRAĆENJE KULTURNIH DOGAĐANJA

– poticanje radoznalosti i aktivnog odnosa prema društvenim događajima; upoznavanje s kulturnom ponudom grada; razvijanje estetskih vrijednosti

Marica Mandlr, prof. vanjski suradnici

Kreativnost i posebne potrebe

folklor/tamburaSka SEKCIJA – upoznavanje i čuvanje kulturne tradicije i baštine;

Ivana Vukšič, prof. vanjska suradnica

Kreativnost i posebne potrebe

PROMOCIJA 1 PRAĆENJE DOMSKIH DOGAĐANJA- Informiranje o domsklm aktualnostima; prijenos Informacija do korisnika i učenika

Nikotina Marjanović, prof.

Marija Ćališ, mag.phll.

Čuvanje i unapređivanje zdravlja

TERET ANA – promicanje zdravog stila življenja 1 bavljenje tjelesnom aktivnošću

Nikola Horvatlć, prof., Monlka Kelava, prof.

i svi odgajatelji

Kreativnost i posebne potrebe Sodo-emodonalno područje Kognitivno područje

TEHNIČKA PODRŠKA- usvajanje praktičnih znanja korištenja tehničkih i rasvjetnih pomagala prilikom organizacije aktivnosti i događanja u domu

Marija Ćališ. mag.phll. Martin Stanič. prof.

 

AKTIVNOSTI

NOSITELJI

 

Obilježavanje značajnih datuma, blagdana i praznika; priredbe; prigodno uređenje doma; maturalna večera;

Svi odgajatelji Stručni suradnici Ravnatelj

SPORT

Čuvanje i unapređivanje zdravlja

Sodo-emodonalno područje

Nogomet

Nikola Horvatlć, prof.

Košarka

Stolni tenis

xy*

Badminton

Monlka Kelava, prof.

Šah

Martin Stanić. prof.

Fitnes

Monlka Kelava, prof.

Ples

Eva Bljelčić Salopek. prof.

KULTURNO – UMJETNIČKA PODRUČJA

Kreativnost 1 posebne potrebe Sodo-emodonalno područje

Čuvanje 1 unapređivanje zdravlp i zaštita okoliša

Dramska radionica

Ivana Vukšić. prof.

Glazbena radionica

Marica Mandlr.prof.

Zbor

Martin Stanić, prof. Jelena Mamić, prof.

Ekološka radionica

Eva Bljelčić Salopek. prof.

Kreativna radionica

Iva Grgič mag.paed.soc.

Keramlčarska radionica

Marija Ćališ, mag.phll

VVEB-radionlca

Nikotina Marjanovlć. prof.

Građanski odgoj s humanitarnim radom

Allca Antolčić – Groš, prof.

Foto/film/video radionica

Marija Ćališ, mag.phll

Klub pnjatelja knjige – knjižnica

Renata Hruškar, prof.; Ivana Vukšić. prof.

 

POSEBNI PROGRAMI

NOSITEUI

Kognitivno područje Sodo-emodonalno područje

KULTURA KOMUNICIRANJA 1 OPHOĐENJA – upoznavanje s pravilima lijepog ponašanja; usvajanje pojmova o verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji; uvježbavanje prezentadjskih vještina

mrse. Renata Hruškar

Sodo-emodonalno područje

PREVENCIJA NASILJA MEĐU UČENICIMA-nenasilno rješavanje konflikata, tolerancija, asertlvna komunikacija

Marija Ćališ, mag.phll, Eva Bljelčić Salopek. prof. koordinator – Jelena Mamić, prof.. Iva Grgič mag.paed.soc.

vanjski suradnici

Sodo-emodonalno područje

Čuvanje l unapređivanje zdravlja

PREVENCIJA KONZUMIRANJA SREDSTAVA OVISNOSTI – Informiranje o zdravstvenim posljedicama bilo kojeg rizičnog ponašanja; promocija zdravog načina života 1

Allca Antolčić – Groš, prof.,

Martin Stanić, prof., koordinator – Jelena Mamić, prof.

Iva Grgić, mag. paed. soc. vanjski suradnici

 

ČESTO POSTAVLJENA PITANJA

1Koji su uvjeti za prijem novih učenika?

Usluge smještaja, prehrane i odgojnog rada u učeničkom domu u pravilu mogu koristiti redoviti učenici srednjih škola Republike Hrvatske koji se školuju izvan mjesta stalnog boravka koji su hrvatski državljani ili Hrvati iz drugih država.

Iznimno, ukoliko Dom i nakon provedenog natječaja za redovne učenike ne popuni sve kapacitete, zbog određenih potreba može prema odgovarajućim kriterijima primiti i redovne studente.

2Kako su uređene sobe?

Imamo trokrevetne i dvokrevetne sobe. Sobe su namještene s tri ugradbena ormara, zidnim policama, radnim stolovima i stolicama tako da svaki učenik ima svoj posebno odvojeni radni prostor. U svakoj sobi nalazi se WC i tuš kabina, te kupaonski ormarići za toaletni pribor.

Svaka soba ima dostupan wi-fi i sve materijalno-tehničke uvjete za praćenje online nastave.

3Kakve slobodne aktivnosti nudite u domu?

Svrha slobodnih aktivnosti u Domu je razvijati kod učenika osobine ličnosti, znanja,vještine, sposobnosti potrebne za djelovanje pojedinaca kao samostalnih mladih osoba kroz kreativnost na različitim područjima.

Time učenici razvijaju socijalnu svijest te osmišljeno i aktivno koriste svoje slobodno vrijeme te ujedno razviti pozitivan odnos prema radu.

U skladu s tim načelima  učenici se mogu kreativno ostvariti kroz:

SPORTSKE AKTIVNOSTI( nogomet, košarka, stolni tenis,badminton, šah, fitnes, ples)

KULTURNO-UMJETNIČKO PODRUČJE (dramska radionica, glazbena radionica,zbor,ekološka radionica, kreativna radionica, keramičarska radionica, WEB radiona, građanski odgoj i obrazovanje,foto/film/video radionica, klub prijatelja knjige-knjižnica)

POSEBNE PROGRAME (kultura komuniciranja i ophođenja, prevencija nasilja među učenicima, prevencija konzumiranja sredstava ovisnosti, praćenje kulturnih događanja, folklor i tamburaši,teretana, tehnička podrška).4Do koliko sati učenici mogu ostati vani?

U skladu s Pravilnikom o kućnom redu, učenici 1. i 2. razreda imaju dozvoljen izlazak radnim danom  do 21:00h, a učenici 3. i 4. i 5. razreda do 22:00h.

Druženje učenika i učenica  radnim danom je dozvoljeno u za to predviđenim prostorijama Doma: atrij, TV klubovi, učionice, sportska dvorana, video klub te kabineti.

Prestanak svih aktivnosti u Domu, osim učenja je u 22:00h kada učenici moraju biti u svojim sobama. Za duže učenje učenici se javljaju odgajatelju koji evidentira njihovu aktivnost.

Izlazak petkom i subotom te dan prije praznika i blagdana  za učenike 1.i 2. razreda predviđen je do 23:00h, a za učenike 3.,4., i 5. razreda do 24:00h.

5Kakva je opremljenost doma internetom, tv-om….?

Internet je dostupan u  bilo kojem dijelu doma. Postoji i poseban informatički kabinet u kojem učenici imaju 12 LAN priključaka na brzi internet u kojem se nalaze stolna računala novije generacije s printerom za potrebe učenika. Tv klubovi opremljeni su plazma televizorima. 

6Kako glasi dnevni raspored učenika?

Dnevni raspored učenicima je određen Pravilnikom o kućnom redu koji se strogo mora poštivati.

Svaki učenik koji dođe u Dom dobije jedan primjerak Izvatka iz pravilnika o kućnom redu koji mora proučiti i primjenjivati u kroz dnevni raspored aktivnosti. Odstupanja od pravila kućnog reda moguća su isključivo za zdravstvene potrebe učenika ili unaprijed dogovorene obiteljske obveze na zahtjev roditelja.

Dnevni raspored:

6:30-08:00   Radnim danom doručak  (subotom i nedjeljom 7:00-8:30)

8:00-08:30   Obilazak odgajatelja

do 08:30 (ustajanje, održavanje osobne higijene i higijene prostora u kojem učenici borave (sobe, kupaonice).

08:30-11:00 Prijepodnevno obvezno učenje ( u sobama ili učionicama)

                      *izlazak dopušten isključivo uz odobrenje odgajatelja i obveznu prijavu na porti.

12:00-15:00 Radnim danom ručak (subotom 12:00-14:00, nedjeljom 11:30-12:00)

15:30-18:00 Poslijepodnevno obvezno učenje (u sobama ili učionicama)

19:00-21:00  Večera (subotom 18:00-19:30 nedjeljom lunch paket 18:00-19:00)

                        Slobodno vrijeme učenika

                        

Do  21:00       Dostava hrane u Dom ukoliko učenici žele nešto naručiti izvana.

                        Izlazak učenika I. i II. razreda

 

Do 22:00       Dopušten je izlazak učenicima III., IV., i V. razreda

                       Svi učenici trebaju biti u svojim sobama

 

*U 22:00 obilazak odgajatelja i evidencija učenika po sobama.

NIJE DOPUŠTENO: Unošenje i konzumiranje hrane u sobama (u blagovaoni do 21:30)