Učenički dom Tina Ujevića

Učenički dom je odgojno – obrazovna ustanova namijenjena prvenstveno učenicima, redovitim polaznicima srednjih škola Grada Zagreba koji ne žive u mjestu školovanja. U Domu mogu biti smješteni i studenti viših škola i fakulteta ako postoje slobodni kapaciteti i uz uvjete određene Statutom Doma.

slider

Kako izgledaju naši prostori?

Zgrada Učeničkog doma Tina Ujevića sagrađena je 1992. godine na zemljištu površine 11.925 m2. Neto izgrađena površina doma iznosi 4.011m2, a sastoji se od učeničkih prostora (sobe s kupaonicama, učionicama, kabinetima, klubovima, sportskom dvoranom, knjižnicom i teretanom informatičkim kabinetom) i ostalih pratećih prostora (kuhinjom s blagovaonicama, praonicom, ambulantom, radionicom prostorijama za stručno i administrativno osoblje) nužnih za obavljanje poslovanja Doma.

To je namjenski izgrađena zgrada upravo za svrhu kojoj je namijenjena.

Dvorište je uređeno i okruženo sa nogometnim igralištima, košarkaškim i odbojkaškim igralištem, sjenicom za druženje i uređenom hortikulturom.

Prostrane

dvokrevetne i trokrevetne sobe   
Prostrane dvokrevetne i trokrevetne sobe           

Internet je dostupan

u  bilo kojem dijelu doma

WIFI

Internet je dostupan u  bilo kojem dijelu doma.

Sportski i kulturni sadržaji

knjižnica i sportski tereni te sportska dvorana
Svaka soba ima sve materijalno-tehničke uvjete za praćenje online nastave.       
upisanih učenika
0
godina poslovanja
0
odgojnih skupina
0

Ustrojstvo odgojno-obrazovnog rada

Uprava

Ravnateljica:
Ivana Vukšić, mag.philol.croat.

Tajnica Ustanove:
Katarina  Gusić, upravni pravnik

Računovodstvo

Voditelj računovodstva:
Matilda Grgić, dipl.oec.

Administrator:
Jasminka Kovač, ekonomski tehničar

Stručna služba

Jelena Mamić, prof. pedagogije

Sarah Šamle Dodić, mag.paed.soc.

1. Odgojna Skupina

Odgajateljica
Kristina Bublić, mag.polit.

2.Odgojna Skupina

Odgajateljica
Nikolina Marijanović, mag.polit.

3. Odgojna Skupina

Odgajateljica
Tamara Kunodi, mag.philol.croat.

4. Odgojna Skupina

Odgajatelj
Martin Stanić, mag.soc.i mag.kroat.

5. Odgojna Skupina

Odgajateljica
Marija Ćališ, mag.phil., logoterapeut

6. Odgojna Skupina

Odgajateljica
Marica Mandir, mag.soc.

7. Odgojna Skupina

Odgajateljica
mr.sc. Renata Hruškar

8. Odgojna Skupina

Odgajateljica
Eva Salopek Bijelčić, prof.povijesti

9. Odgojna Skupina

Odgojiteljica
Katarina Lozančić, prof.

10. Odgojna Skupina

Odgajateljica
Iva Grgić, mag.paed.soc.
flipbox-image

11. Odgojna Skupina

Odgajateljica
Monika Kelava, mag.cin.
flipbox-image

Dom osigurava svim primljenim učenicima stalnu pedagošku pomoć, smještaj i prehranu.

Uz sve ostale djelatnike Doma, naš stručni tim od 11 odgajatelja, stručna suradnica i medicinska sestra vode dnevnu brigu o očuvanju i unapređenju zdravlja, socio-emocionalnom i kreativnom razvoju učenika, uz organiziran i kvalitetan športsko rekreacijski program primjeren potrebama učenika.

Iako učenički dom nije surogat obitelji, djelatnici nastoje svojom pažnjom, ljubavi i brigom pružiti za svakog pojedinog učenika pružiti optimalne uvjete normalan razvoj.

Misija doma

Naša misija kao odgojno-obrazovne institucije srednjoškolskog sustava Republike Hrvatske temelji se na stalnom unapređivanju odgojno-obrazovnih planova i programa, primjeni suvremenih metoda odgoja i obrazovanja, znanstvenih i informatičkih saznanja.

Usmjeravamo odgoj i obrazovanje učenika-štićenika Doma u skladu s izraženim potrebama odgojno-obrazovnog sustava te hrvatskog društva u cjelini, fokusirajući se na razvoj tržišno konkurentnih kompetencija učenika i osposobljenost za cjeloživotno obrazovanje.

Tin Ujević

Rođen 5.7.1891.godine u Vrgorcu kao Augustin Ujević, školuje se prvo u Imotskome i Makarskoj, a potom u splitskoj klasičnoj gimnaziji. Ondje se priprema za svećeničko zvanje, ali skida habit 1907. i odlazi iz sjemeništa. Drugujući s A. G. Matošem u Zagrebu kao student klasične i hrvatske filologije i filozofije započinje svoje književno djelovanje. Kao emigrant u Parizu prije i u vrijeme 1. svjetskog rata isticao se političkim djelovanjem: žestokim protuaustrijskim člancima u hrvatskom tisku i vatrenim govorima u Beogradu, zagovarajući ideju o srpsko-hrvatskom jedinstvu i ujedinjenju Hrvatske i Srbije. 

Uvidjevši velikosrpsku krinku i makinacije Nikole Pašića proživljava katarzu te odustaje o političkih ambicija predavši se do kraja književnosti, posebice poeziji. U početku obožavatelj Matoša, njegov Discipulus ulazi u polemiku s njime,  odriče ga se najviše zbog političkih neslaganja iako se od njega nikada nije do kraja rastao. Od Matoša okreće se Baudelaieru, osnivaču modernog europskog pjesništva, kojega  ne vidi kao svoj uzor nego kao svojeg dvojnika.

Prve dvije zbirke pjesama, Lelek sebra (1920.) i Kolajna  (1926.)  dva su neopetrarkistička ljubavna brevijara, napisana u Parizu između dva rata kao jedinstvena zbirka.

Do drugog svjetskog rata objavljuje još zbirku Auto na korzu (1932.) i reprezentativni izbor svog pjesništva Ojađeno zvono (1933.).Komunističke vlasti 1945. godine mu zabranjuju javno djelovanje pa je nekoliko godina živio kao anonimni prevodilac.

Izabranim pjesmama Rukovet (1950.) Ujević se otkriva novom naraštaju čitatelja, da bi posljednjom zbirkom Žedan kamen na studencu (1954.) potvrdio vodeće mjesto u hrvatskom pjesništvu.

Njegovo pjesništvo, pjesništvo je nedostižnog čarobnjaka riječi koji je ispjevao himničke psalmodije radu i ljudskom bratstvu (Pobratimstvo lica u svemiru; Čin sputanih ruku), izrazio duboke tajne spiritualne netjelesne ljubavi (u Kolajni). Moderan intelektualac i erudit ostao je izvan svih književnih škola i struja. Bogatstvo duha, dubina misaonih podviga i širina tematskih interesa objedinjena je kroz  feljtone, polemike i eseje, znanstveno-popularne i političko-publicističke proze, koje sa njegovom nenadmašnom poezijom čine jedan jedinstveni integralni opus.