O našem domu

Dom osigurava svim primljenim učenicima stalnu pedagošku pomoć, smještaj i prehranu.

Uz sve ostale djelatnike Doma, naš stručni tim od 10 odgajatelja, stručna suradnica i medicinska sestra vode dnevnu brigu o očuvanju i unapređenju zdravlja, socio-emocionalnom i kreativnom razvoju učenika, uz organiziran i kvalitetan športsko rekreacijski program primjeren potrebama učenika.

Iako učenički dom nije surogat obitelji, djelatnici nastoje svojom pažnjom, ljubavi i brigom pružiti za svakog pojedinog učenika pružiti optimalne uvjete normalan razvoj.

Misija doma kao odgojno-obrazovne institucije srednjoškolskog sustava Republike Hrvatske temelji se na stalnom unapređivanju odgojno-obrazovnih planova i programa, primjeni suvremenih metoda odgoja i obrazovanja, znanstvenih i informatičkih saznanja, a usmjerava odgoj i obrazovanje učenika-štićenika Doma u skladu s izraženim potrebama odgojno-obrazovnog sustava te hrvatskog društva u cjelini, fokusirajući se na razvoj tržišno konkurentnih kompetencija učenika i osposobljenost za cjeloživotno obrazovanje.

U domu imamo ukupno 245 mjesta. Trenutno su popunjena 134 muška i 111 ženskih mjesta, dakle ukupni kapacitet.

Usluge smještaja, prehrane i odgojnog rada u učeničkom domu u pravilu mogu koristiti redoviti učenici srednjih škola Republike Hrvatske koji se školuju izvan mjesta stalnog boravka koji su hrvatski državljani ili Hrvati iz drugih država.

Iznimno, ukoliko Dom i nakon provedenog natječaja za redovne učenike ne popuni sve kapacitete, zbog određenih potreba može prema odgovarajućim kriterijima primiti i redovne studente.

Aktualnosti iz života doma

Dramska radionica
Fitness
Foto/Film/Video
Glazbena i Plesna
Badminton
Šah
Stolni tenis
Kreativna radionica
Istaknuti učenici
Dan sigurnijeg interneta
Foto natječaj
Ženski nogometni turnir
Tjedan mobilnosti
Maskenbal
Stolnoteniski turnir
Odbojkaški turnir
Posjet HRT-u
Posjet HRT-u
Odbojkaški turnir
Stolnoteniski turnir
Maskenbal
Tjedan mobilnosti
Ženski nogometni turnir
Foto natječaj
Dan sigurnijeg interneta
Istaknuti učenici
Kreativna radionica
Stolni tenis
Šah
Badminton
Glazbena i Plesna
Foto/Film/Video
Fitness
Dramska radionica

Najave

NaslovnicaNaslovnica
NaslovnicaNaslovnica
NaslovnicaNaslovnica