Upisi u učeničke domove u školskoj godini 2022./2023.

LJETNI UPISNI ROK

 • Početak prijava učenika/kandidata u sustav 4. 7. 2022.

 • Početak prijave odabranih učeničkih domova 11. 7. 2022.

 • Rok za dostavu dokumentacije učenika (dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis u učenički dom) 13. 7. 2022.

 • Unos prigovora na osobne podatke, ocjene i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis u učenički dom 13. 7. 2022.

 • Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete 13. 7. 2022.

 • Završetak prijava         

  Početak ispisa prijavnica 14.7.2022.

 • Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici dostavljaju razrednicima ili ih skenirane učitaju u sustav; kandidati iz drugih obrazovnih sustava skenirane prijavnice učitaju u sustav)

  Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice 15. 7. 2022.

 • Objava konačnih ljestvica poretka 16. 7. 2022.

 • Upis u učenički dom

  Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u učenički dom osobno ili elektroničkim putem (potvrda školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika o nepostojanju kontraindikacija za smještaj u učenički dom)

  Dostava potpisanog obrasca o upisu u učenički dom (upisnice) učeničkom domu u koji se učenik upisao

  (domovi sami određuju točne datume za zaprimanje upisnica i dodatne dokumentacije u sklopu predviđenog razdoblja i objavljuju ih u natječaju te na svojoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči doma) 18. 7. – 19. 7. 2022.

 • Objava slobodnih upisnih mjesta za jesenski upisni rok 20. 7. 2022.

 

JESENJSKI UPISNI ROK

 • Početak prijava učenika/kandidata u sustav i prijava odabranih učeničkih domova 28. 8. 2022.

 • Rok za dostavu dokumentacije učenika (dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis u učenički dom) 30. 8. 2022.

 • Unos prigovora na osobne podatke, ocjene i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis u učenički dom 30. 8. 2022.

 • Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete 30. 8. 2022.

 • Završetak prijava

  Početak ispisa prijavnica 31. 8. 2022.

 • Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici dostavljaju razrednicima ili ih skenirane učitaju u sustav; kandidati iz drugih obrazovnih sustava skenirane prijavnice učitaju u sustav)

  Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice 1. 9. 2022.

 • Objava konačnih ljestvica poretka 2. 9. 2022.

 • Upis u učenički dom

  Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u učenički dom osobno ili elektroničkim putem (potvrda školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika o nepostojanju kontraindikacija za smještaj u učenički dom).Dostava potpisanog obrasca o upisu u učenički dom (upisnice) učeničkom domu u koji se učenik upisao 2. i 5. 9. 2022.

 • Objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskoga upisnog roka 6. 9. 2022.