Dramska radionica angažira učenike u stvaranju i sudjelovanju u književno-umjetničkom radu kroz koji mogu izražavati svoje umjetničke sposobnosti, obogatiti književna znanja i razvijati maštu.
Ove školske godine dramska skupina pod vodstvom prof. Kristine Harambašić dobila je novu energiju i kreativan zamah. Obilježili su godišnjicu smrti Tina Ujevića, velikog pjesnika po kojem naš Dom nosi ime, prezentirali božićne običaje i prigodne sadržaje na Božićnoj priredbi, obilježili Dan doma, njegovu 30.obljetnicu i Dan maturanata na svečanoj priredbi održanoj 19.5.2022.