Dramska radionica angažira učenike u stvaranju i sudjelovanju u književno-umjetničkom radu kroz koji mogu izražavati svoje umjetničke sposobnosti, obogatiti književna znanja i razvijati maštu.
Ove školske godine dramska skupina pod vodstvom prof. Kristine Harambašić i prof. Tamare Kunodi dobila je novu energiju i kreativan zamah. Prezentirali su božićne običaje i prigodne sadržaje na Božićnoj priredbi, obilježili Dan doma, njegovu 30.obljetnicu i Dan maturanata na svečanoj priredbi održanoj 19.5.2022.