Prezentacija „Bonton naš svagdašnji“ za učenike prvih razreda održana je 12.10. 2022. Učenicima je prezentiran bonton kao komunikacijska vještina koja se razvija kao i sve druge vještine – vježbanjem. Cilj je prezentacija bio upoznati učenike načelno s pravilima lijepog ponašanja te povezati bonton sa pravilima Kućnog reda doma.